จังหวัดขอนแก่น   >>     อำเภอโนนศิลา (โรงเรียนทั้งหมด 22 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านผักหวาน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหลุบคา3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยแคน3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ3รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนแดง3รัฐบาล-
โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม3รัฐบาล-
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา3รัฐบาล-
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร3เอกชนอ1-อ3
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี3รัฐบาล-
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม25รัฐบาลมัธยมศึกษาปีที่1-6
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ3รัฐบาล-
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา3รัฐบาล-
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี3รัฐบาล-