จังหวัดนครราชสีมา   >>     อำเภอเทพารักษ์ (โรงเรียนทั้งหมด 18 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบึงปรือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังยายทอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสะพานหิน5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ5รัฐบาลอนุบาล - ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองแวง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์5รัฐบาลอนุบาล1 -ป.6
โรงเรียนบ้านหิงห้อย5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโนนทอง5รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล5รัฐบาล-
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ5รัฐบาล-
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม5รัฐบาล-