จังหวัดกำแพงเพชร   >>     อำเภอคลองลาน (โรงเรียนทั้งหมด 37 โรงเรียน)

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดระดับที่เปิดสอน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2รัฐบาล-
โรงเรียนคลองลานวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้2รัฐบาลอ.1-ม.3
โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองเตย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา2รัฐบาลอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านคลองไพร2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่าช้าง2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านปางลับแล2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 1892รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านหนองปรือ2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านแปลงสี่2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข2รัฐบาล-
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี2รัฐบาล-
โรงเรียนรอดนิลวิทยา2รัฐบาล-
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา2เอกชนอ1-ป6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)2รัฐบาล-
โรงเรียนสักงามวิทยา2รัฐบาล-